سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
برنامه نویس 
1389/07/01 
1392/01/31 
راه اندازی سامانه اینترنتی طلاب 
همکاری 
مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان 
برنامه نویس و گرافیست 
1377/08/19 
1383/03/20 
مسئول بخش گرافیک 
همکاری 
حوزه علمیه باقرالعلوم (ع) اصفهان ( دارالحکمه ) 
مسئول بانک اطلاعات و برنامه نویسی 
1374/02/05 
1377/06/18 
ارائه خدمات رایانه ای به طلاب 
همکاری 
‎مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
برنامه نویس 
1388/04/15 
1390/06/22 
طراحی نرم افزاری اداری 
همکاری 
حوزه علمیه اباصالح عج - اصفهان 
برنامه نویس 
1387/10/01 
1390/06/31 
طراحی نرم افزار پژوهشی  
همکاری 
مدرسه علمیه امام صادق (ع) - چهار باغ اصفهان 
برنامه نویس 
1391/07/10 
1391/12/12 
طراحی نرم افزار شهریه و حضور و غیاب 
همکاری 
‎مؤسسه پژوهشهای دینی امام امیر المؤمنین علیه السلام 
برنامه نویس و گرافیست 
1387/12/13 
ادامه دارد 
طراحی سایت و نرم افزار 
همکاری 
دفتر نسیم مهر - دفاتر فرهنگی در مراکز درمانی - نهاد رهبری 
معاونت انفورماتیک 
1392/07/06 
ادامه دارد 
طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعاتی  
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
1376/08/13 
1376/11/29 
آموزش IT 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
1377/09/24 
1377/11/27 
آموزش IT 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
1389/04/10 
1389/05/26 
آموزش IT