منابر دیجیتال - دفتر اول
54 بازدید
تاریخ ارائه : 6/8/2013 7:16:00 AM
موضوع: تبلیغ

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجایی که منابر سنتی ما و مساجد به طور چشمگیری از نسل جوان و نوجوان خالی گردیده

و این جایی بس نگرانی و غصه دارد .

نگرانی به خاطر آینده پیش رو دین و دیانت در جامعه  و غصه از کم کاری ما

به همین خاطر برآن شدم علی رغم بزاعت کم سلسه مطالبی کوتاه پیرامون روشهای جدید تبلغ دین با استفاده از رسانه های دیجیتال بپردازم امیدوارم این مطالب باعث حرکت روبه جلوی مبلغان دینی باشد .

سرفصل مطالب :

1- نرم افزارهای چند رسانه ای

2- سایت های اینترنتی

3- بازیهای رایانه ای

4- برگزاری کارگاه های آموزشی

نظرات خود را به آدرس زیر برای بنده ارسال نمایید

MASAELI110@YAHOO.COM