نرم افزار صرفنامه
87 بازدید
تاریخ ارائه : 7/16/2013 1:50:00 PM
موضوع: ادبیات عرب

نرم‌افزار جامع صرف با عنوان «صرف‌نامه»

اولین و جامع ترین نرم افزار پیرامون علم صرف

تولید شده توسط :مدرسه علميه اباصالح‌المهدی(عج) استان اصفهان ...

مشخصات نرم افزار :

 متن كامل 50 جلد كتاب صرف عربی،

 متن كامل شش جلد كتاب صرف فارسی،

 فهرست موضوعی و امكان نمايه‌زنی در كتب صرفی،

 گنيجينه صوتی مشتمل بر 11 دوره تدريس صرف توسط اساتيد برتر،

 معرفی و كتاب‌شناسی كتب صرفی جديد حاوی 84 جلد كتاب،

 برنامه هوشمند صيغه‌ساز صرف به همراه 1919 ريشه قرآنی

 آموزش كتاب صرف ساده مبتنی بر حافظه تصويری توسط 400 اسلايد،

 11 دوره لغت‌نامه در قالب بيش از 60 جلد از كتاب‌های لغوی مرجع،

 درس‌نامه صرف حاوی تدريس موضوعی صرف ساده به همراه صوت و متن،

 تجزيه قرآن به وسيله كتاب الجداول در قالب 31 جلد كتاب،

 امكان جست‌وجوی قوی در تمام برنامه‌ها(كتابخانه عربی، كتابخانه فارسی، كتاب‌شناسی، اسلايدها و ...) كتابخانه همراه كتب صرفی و شروح آن در 14 جلد، ارتباط قرآن با لغت‌نامه و كتابخانه صيغه‌ساز و برنامه صيغه‌ساز صرف مخصوص موبايل

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت بنده مراجعه فرمایید

www.royapardazan.ir