نرم افزار معمای عشق
38 بازدید
محل ارائه: مؤسسه پژوهش های دینی امام امیر المؤمنین علیه السلا
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه نویس و گرافیست
زبان : فارسی
به واسطه این نرم افزار مخاطب می یابد که عشق یک مقوله فرا انسانی و جاری در عالم هستی است و او نیز در این مسیر باید گام بردارد ، ارائه محیطی جذاب برای کاربر جهت تاثیرگذاری مثبت در وی از طریق فضای گرافیکی جذاب وگیرا ، گالری نرم افزار که شامل تصاویر و کلیپ های متنوعی درموضوعات مبتلی به جوانان میباشد ، آشنایی با معنای صحیح عشق و تشخیص معارف حقیقی آن که موجب بازداری مخاطب از تفسیرهای باطل وناصحیح گشته و درنتیجه کاربر رابه سمت تکامل و رشد عشق های صحیح آن سوق می دهد ، بررسی ابعاد مختلف موضوع عشق ( مبانی دینی و علوم مختلف ) تعیین ویژگیها و معیارهای تشخیص عشق حقیقی از عشقهای مجازی ، ارائه راهکارهای مفید وکاربردی برای جهت دهی صحیح روابط در دو حوزه فردی واجتماعی ، ارائه محتوا در سطوح مختلف مخاطب ( عمومی ، تخصصی ) ، بررسی بیش از 1700 بعد از ابعاد مختلف موضوع عشق و ...