نرم افزار صرفنامه
44 بازدید
محل ارائه: مؤسسه آموزش پژوهشی اباصالح المهدی عج - اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه نویس و گرافیست
زبان : فارسی
متن کامل 50 جلد کتاب صرف عربی، متن کامل شش جلد کتاب صرف فارسی، فهرست موضوعی و امکان نمایه‌زنی در کتب صرفی، گنیجینه صوتی مشتمل بر 11 دوره تدریس صرف توسط اساتید برتر، معرفی و کتاب‌شناسی کتب صرفی جدید حاوی 84 جلد کتاب، برنامه هوشمند صیغه‌ساز صرف به همراه 1919 ریشه قرآنی آموزش کتاب صرف ساده مبتنی بر حافظه تصویری توسط 400 اسلاید، 11 دوره لغت‌نامه در قالب بیش از 60 جلد از کتاب‌های لغوی مرجع، درس‌نامه صرف حاوی تدریس موضوعی صرف ساده به همراه صوت و متن، تجزیه قرآن به وسیله کتاب الجداول در قالب 31 جلد کتاب، امکان جست‌وجوی قوی در تمام برنامه‌ها(کتابخانه عربی، کتابخانه فارسی، کتاب‌شناسی، اسلایدها و ...) کتابخانه همراه کتب صرفی و شروح آن در 14 جلد، ارتباط قرآن با لغت‌نامه و کتابخانه صیغه‌ساز و برنامه صیغه‌ساز صرف مخصوص موبایل