نرم افزار نحونامه
47 بازدید
محل ارائه: مؤسسه آموزش پژوهشی اباصالح المهدی عج - اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1392
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه نویس و گرافیست
زبان : فارسی
-درسنامه :حاوی متن دروس متداول نحوی به همراه صوت وتدریس اساتید مجرب این فن. 2-اسلاید: تدریس نحو به شکل نمودار وحافظه درختی با استفاده از جلوهای ویژه. 3- بخش ترکیب تک تک کلمات قران. 4-کتب نحوی جهت استفاده روی تلفن همراه. و.....