بازی عملیات العمیه
44 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1382
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه نویس و گرافیست و مدل ساز 3D
زبان : فارسی
باز سازی عملیات والفجر 3 که باعث تصرف اسکله العمیه عراق شد این بازی به صورت سه بعدی و از نوع اول شخص می باشد http://www.hozeh.org