بازی بشارت
49 بازدید
محل ارائه: شبکه دو سیما - برنامه بشارت
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1380
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه نویس و گرافیست
زبان : فارسی
در این بازی یک سری سئوال چند گزینه ای در محیط گرافیکی شبیه یک مزرعه طراحی شده بود که بازی کن به مجری می گفت که بالا یا پایین برود و یا چپ و یا راست و سئوال برایش طرح می شد