طراح اولیه سایت معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان
35 بازدید
محل ارائه: معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : سایت
عنوان فعالیت برنامه نویس و گرافیست
زبان : فارسی
سایت اطلاع رسانی