نرم افزار ثبت مراحل پرداخت شهریه حوزهای علمیه
47 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه امام صادق ع چهارباغ اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت برنامه نویس
زبان : فارسی
این نرم افزار شمامل امکانات زیر می باشد : 1- ثبت مشخصات شهریه گیرندگان در مدرسه ( طلاب ، خادمین و ... ) 2- ثبت شهریه گیرندگان ( مراجع و افراد دیگر ) مبلغ پرداختی در این بخش به صورت پایه ای ، متاهل و مجرد و خادمین ثبت می شود 3- محاسبه و ثبت شهریه اختصاصی برای هر فرد با مشخصاتی مثل ( نام مرجع ، ماه قمری ، سال قمری ، و .. ) 4- محاسبه کسورات مانند بدهی یا پول دستی و ... 5- پرادخت عیدی و مبالغ خاص و ثبت مشخصات آن به صورت مستقل 6- امکان گرفتن گزارشات برای هر مرجع به صورت جداگانه و مبلغ پرداختی به صورت کل و هر فرد 7- امکان ساخت فایل بانکی برای ارسال به بانک برای پرداخت و ده ها امکانات دیگر