نرم افزار دفاتر مشاوره
38 بازدید
محل ارائه: دفتر مشاوره اسلامی نسیم صبا
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1392
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح و برنامه نویس
زبان : فارسی
امکانات برنامه 1- ثبت نام اولیه درخواست مشاوره 2- برگزاری جلسه مشاوره با مشخصات ذیل : - نمایش اطلاعات شخصی - تایمر برای نمایش زمان شروع و پایان جلسه - ضبط صدا - ذخیره توضیحات در پرونده - نمایش تمامی جلسات برگزار شده و دهها امتات دیگر