سامانه اطلاعاتی دفاتر نسیم مهر
46 بازدید
محل ارائه: دفتر مرکزی نسیم مهر اصفهان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1392
نوع : سایت
عنوان فعالیت طرح و برنامه نویس
زبان : فارسی
ایسن سامانه برای الکترونیکی شدن تمامی مراحل فعالیتهای کارشناسان دفاتر نسیم مهر طراحی شده که شامل موارد زیر می باشد : لیست کارشناسان » لیست مراکز درمانی » تغییر پسورد » راهنما »اخبار دفاتر نسیم مهر ثبت گزارشات روزانه » ثبت مشخصات طرح آموزشی مطالعه روزانه » ثبت و نمایش مرخصیها » اتو ماسیون (مطالب ارسالی) » اتو ماسیون (مطالب دریافتی) » ثبت مشخصات افراد در طرح ها » بارگذاری اطلاعات » دانلودها