وب سایت فرهنگ ناب
34 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1392
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراح و گرافیست
زبان : فارسی
وب سایتی برای بررسی و شناخت انواع فرهنگها , تهاجمات فرهنگی , مدیریت فرهنگی و ...
آدرس اینترنتی